Νομικές πληροφορίες

trivago N.V.
Kesselstrasse 5 – 7
40221 Düsseldorf
Germany
Υπηρεσία Καταχώρισης
Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel)
Διευθύνοντες Σύμβουλοι
Johannes Thomas, Matthias Tillman, Jasmine Ezz, Andrej Lehnert
Αριθμός καταχώρισης
67222927
ΑΦΜ
In accordance with § 27 a UStG: DE 815 658 189